Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Ipari méréstechnika eredmények 2020

55 nappal ez előtt, |

 

Az idei év mindenképpen eltért az előzőektől, mert a szokásos elektrotechnika című tantárgyamat felváltotta az „ipari méréstechnika” tantárgy. Ráadásul a szeptemberi bizakodó kezdés után hamar kizárólag online oktatásba csaptunk át. A szokásos dolgozatok online zajlottak, ami új kooperációkra adott lehetőséget. Mint kiderült, a diákok saját bevallása szerint röpdolgozatok írása közben megosztották egymással a megoldásokat Facebook csoportban. A félévzáró tesztek készítése során erre is fel kellett készülni. Az értékeléshez az R-project v4.0.0 programcsomagot használtam fel.

Az eredmények

A félév során minden mérési és számolási gyakorlatot egy teszt követett, amivel mindenki gyakorlatot szerzett. A diákok a megoldásban, én a szerkesztésben. A félévet záró online tesztet összesen 191 fő írta meg. Közülük 10 fő külföldi hallgató külön csoportban, akiknek az eredményét a kis létszám miatt kivettem az elemzésből. A reális eredmények bemutatása érdekében csak az első ZH eredményeit dolgoztam fel, a pót ZH adatait már nem. Az online tananyag és tesztek úgy tűnik kiegyenlítették a nappali és levelező tagozatos hallgatók lehetőségeit.

A teszt sikeres teljesítéséhez 50% feletti eredményt kellett elérni. A teljes évfolyam átlaga 50,95% (szórás: 21,8%). Az elméleti kérdések sikeressége 67,33% volt, míg a számítási feladatok 41,89% teljesítést értek el. Az adatok eloszlását az alábbi ábra mutatja be, jelölve az elvárt 50% határértéket is:

Pontszámok eloszlása a teljes évfolyamban
Pontszámok eloszlása a teljes évfolyamban

A szokásos ülésrend szerinti hatást most nem lehet elemezni, de összehasonlítható a nappali és levelező tagozatos hallgatók teljesítménye. A sikeres és sikertelen eredmények alapján készített kontingencia táblázaton Fisher-féle egzakt tesztet végeztem. A próba statisztika értékének 95% konfidencia intervalluma 0,51 és 2,15 között található, valamint p > 0,05. A Variancia Analízis (ANOVA) megerősítette az eredményt F = 0,224 értékkel. Nincsen kimutatható eltérés a nappali és levelező tagozatos hallgatók eredményei között. A csoportok teljesítését az alábbi grafikon szemlélteti, piros vonallal jelölve az elvárt 50% határértéket:

Pontszámok eloszlása tagozat szerint
Pontszámok eloszlása tagozat szerint

A fenti ábrán látható, hogy a két tagozat medián értéke egybe esett és a két doboz tartománya szinte teljesen átfed. Ezen túl nem csupán az összesített pontszám és teljesítés volt hasonló, de az elméleti és számítási feladatokra adott válaszok helyessége is. A nappali tagozaton elért eredmény: elmélet 67,6% és számítás 43,3% nagyon hasonló a levelező tagozat eredményeihez: elmélet 69,3% és számítás 40,4%. A tagozat befolyását ANOVA teszten ellenőrizve elméleti válaszokra F = 0,101 és számításokra F = 0,174 értékek igazolják, hogy nem volt szignifikáns eltérés.

Összességében a teszt az évfolyam közel felének sikerült első nekifutásra, ami hasonló az előző évek statisztikájához. Az eredmény ezek alapján reálisnak tekinthető. Az online oktatás ugyanakkor láthatóan nem tett különbséget a tagozatok hallgatóinak teljesítménye között. Ha figyelembe vesszük, hogy a nappalis hallgatók főállásban diákok, a levelező hallgatók pedig munka mellett nyújtottak azonos teljesítményt, akkor a levelező diákokat komoly dicséret illeti az alapos felkészülésért. Az 50% feletti eredményt elérők megajánlott jegyre is jogosultak, az eredményükhöz gratulálok! Összességében a diákok 53,04%-a kapott megajánlott jegyet az első ZH alapján.

 

« Régebbi